IYON AF MIX
348 kez okundu.

Silikon esaslı, konsantre köpük kesici
Maddenin Yapısı : Polydimetilsiloksan emülsiyonu.

İyonik Yapı : Noniyonik.

Görünüşü : Krem beyazı renkli, kıvamlı sıvı.

pH : 7-8

Özellikleri : IYON AF MIX tekstil, deterjan, petrokimya, kağıt, su ıslahı gibi birçok sanayide köpük oluşumuna mani olmak veya oluşmuş bulunan köpüğü kesmek maksadı ile kullanılmaktadır. Tekstil sanayinde; kasar, boyama, apre ve haşıl banyolarındaki işlemlerinde ve baskı patının hazırlanmasında köpük kesici olarak kullanılır.
Yüksek ve alçak sıcaklıklarda problemsiz olarak bu işlevini görür. Islatıcı, dispersan ve sabun gibi yüzey aktif tekstil sanayii yardımcı kimyasallarının köpük problemlerini ortadan kaldırır veya içlerinde yüksek hızda su ve kumaş sirküle eden jet gibi makinelerdeki köpük oluşumlarını fevkalade etkili biçimde ortadan kaldırır ve köpüğü keser.
Ilık suda her oranda, kolaylıkla çözülür. Anyonik ve katyonik malzemeler ile kullanılabilir.
Emülsiyonundaki stabilite dolayısıyla, kumaş üzerinde silikon lekesi yapmaz ve kullanıldığı makina içerisindeki silikon toplanmalarına sebep olmaz. Aynı banyoda kullanılmakta olan diğer kimyasalların işlevlerine menfi hiçbir etkisi yoktur.
Banyoya ilave edilmeden, yumuşak su ile karıştırılmak suretiyle seyreltilerek kullanılmalıdır. Bu çözelti kullanılmadan evvel her seferinde muhakkak karıştırılmalıdır. İdeal çözelti bir kısım IYON AF MIX ün dört kısım su ile seyreltilmesi ile elde edilir. Ancak işletme koşullarına göre bu oranlar değiştirilebilir.Kullanma miktarı : Ortamın pH derecesi, ısı, köpük oluşumunun miktarına göre ayarlanmakla birlikte 0,001-0,2 gr./lt. arasında tespit edilebilir.Aşağıdaki oranlar tavsiye edilir :

Çektirmede : 0,01 - 0,06 gr./lt.
Fularda : 0,1 - 0,4 gr./lt.

Depolama : Donmaya karşı dirençlidir.İçinde eser miktarda silikon olduğundan açıkta muhafaza edilmemeli ve bidon kapağı mutlaka kapalı tutulmalıdır. Bu şartlarda 6 ay problemsiz depolanabilir.

Ambalaj şekli : 60 kg. lık plastik bidon veya 120 kg. lık plastik varillerde

Uyarı : Katalogda verilmiş olan bu bilgiler , işletme şartlarında ve araştırmalarla elde ettiğimiz en gerçek değerler olmakla beraber, kullanıcıların bu değerleri kendi işletme şartlarında kontrol etmeleri gerekir.